Løsninger for renovering av lukkingsanlegg

29.10.2014 (Oppdatert: 08.09.2015)

Mange frykter jordras fordi bekker som ble lagt i rør for flere tiår siden, flommer over og graver dype spor i terrenget ved kraftig nedbør. Hva skal til for å forlenge levetiden til disse eldre lukkingsanleggene? I et nytt Bioforsk TEMA presenteres flere løsninger for å få bukt med problemene.

I leirjordsområder og i bakkeplanerte områder, er mange bekker lukket med rør for å forhindre at vann fra bekkene kommer på avveie og forårsaker skader som erosjon og næringsstoffavrenning fra jordene. Mange av disse rørene er imidlertid flere tiår gamle og i såpass dårlig forfatning at det blant annet oppstår lekkasjer i skjøtene, noe som kan resultere i at bekkene flommer over og graver dype spor i terrenget, særlig når det er kraftig nedbør.

I et nytt Bioforsk TEMA presenterer Atle Hauge, forsker ved Bioforsk, de største problemene ved eldre lukkingsanlegg og legger frem forslag til løsninger for hvordan de kan renoveres og hva man kan foreta seg ved blant annet lekkasjer og forskyvninger i rørgata.

> Les mer hos Bioforsk

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.