Sju grøftetips

29.10.2014 (Oppdatert: 04.03.2015) Stine Vandsemb

I godt samarbeid med Magnar Ljønerholth og Landbrukskontoret i Aurskog-Høland arrangerte vi en grøftedemonstrasjon hos Erik Glende på Østby i Søndre Høland. Uheldigvis traff vi årets våteste dag med flom i Hølandselva og sideelver. Mye nyttig informasjon om grøfting kom likevel fram.

Sju grøftetips - fra demonstrasjon i Høland

Her er sju punkter fra diskusjonen som alle som skal grøfte bør merke seg:

1.    Kom i gang med grøftinga! Ta det som er bløtest først, en teig av gangen. Grøfting utgiftsføres direkte - skal ikke avskrives i skatteregnskapet.

2.    Grøft mer på sommeren! Grøfteresultatet blir da bedre, det blir mindre skadelig jordpakking og entreprenørene vil rekke over større areal. Reglene må endres slik at areal som ikke såes fordi at en grøfter likevel kan få AK-tilskudd og produksjonstilskudd!

3.    Oftest skal en også oppgradere hydrotekniske tiltak på arealet (f.eks. kummer, bunnledninger o.l.). Det er lurt å søke SMIL-midler til de hydrotekniske tiltaka først, gjennomføre dette og deretter søke om grøftetilskudd på arealet.

4.    Ta hensyn til gammelt grøftesystem ved nygrøfting. To gode alternativer:

                         - Legg nye grøfter i en annen retning og kapp det gamle i småbiter

                         - Legg ny samlegrøft og ei ny sugegrøft mellom hver av de gamle.

5.    Bunnledninger bør som hovedregel legges med slissa rør (slissene opp). Dermed vil bunnledningen fungere som ei drensgrøfta på samme måte som de gamle betongrøra.

6.    Tegn kart over grøftene når anlegget er ferdig. GPS gir mer nøyaktig kart, men inntegning på gårdskart (1:2000) er godt nok. Mye viktigere å tegne gode kart etter graving enn før en begynner. Det vil svært ofte vise seg nødvendig å fravike en plan.

7.    Penger gravd ned i jorda i form av grøfter gir langt bedre avkastning enn penger investert i nye traktorer!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.