Søknad om tilskudd til drenering

11.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Are Johansen

Det er innført tilskudd til drenering av tidligere grøftet jord. Tilskudd gis både til tradisjonell grøfting, enkelgrøfter, profilering og omgraving.

Det skal søkes på eget skjema og planlagte tiltak skal tegnes inn på kart. For å sikre hensyn til fornminner og miljøverdier skal tiltaket også innarbeides i miljøplan fase 2. For søkere som ikke mottar produksjonstilskudd skal hensynet til fornminner og miljø ivaretas gjennom egen dokumentasjon.

Kravene til kart og plan framgår av søknadsskjemaet. 

Søknad sendes kommunen for godkjenning. Som ellers kan ikke arbeidet settes i gang før søknaden er innvilget. Kommunen skal vurdere om søknaden må sendes videre til kulturvernmyndighetene i fylket. Dersom det gjennomføres befaring dekker staten kostnaden for tiltak med omfang under 100 dekar.

Tilskuddssatsen er 1000 kroner per dekar drenert areal når hele arealet er sikret drenering. Det gis 15 kroner per løpemeter enkeltgrøft eller kanal der det ikke gjennomføres drenering på sammenhengende arealer. Minste utbetalingsbeløp er 3000 kroner. 

Tilskuddet utbetales når tiltaket er gjennomført.

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) kan bidra med utarbeiding av planer og/eller rådgiving i forbindelse med planlegging og gjennomføring. Drenering er en kostbar og langsiktig investering og det er ofte små detaljer som skiller mellom suksess og fiasko. 

Det er ikke krav til kartfesting av grøfter, kummer og kanaler etter at arbeidet er gjennomført. Av hensyn til senere vedlikehold og nye tiltak anbefaler NLR at dette blir gjort. 

> Forskrift

> Planleggere

> Søknadsskjema


 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.