Forskrift om tilskudd til drenering

09.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) Tor Gunnarson Homme

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord er nå fastsatt, og det er satt av 100 millioner kroner fra jordbruksavtalen i 2013 og nye 100 millioner kroner i 2014.

De som eier eller leier jordbruksjord kan nå søke kommunenom tilskudd til grøftearbeid og drenering. Det kan bli gitt 1000 kr/ da eller 15 kr/ løpemeter begrenset til 1000 kr/ da. Statens Landbruksforvaltning utarbeider et eget skjema hvor en for søknad om tilskudd til drenering.

Etter innvilget søknad må tiltaket gjennomføres i løpet av tre år. For å få innvilget søknad må det vises til grøfteplan og miljøplan trinn 2. Søknader hvor drenering gir økt jordbruksproduksjon eller reduserer fare for vannforurensing prioriteres.

> Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

> Søknadsskjema, Statens LandbruksforvaltningFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.