Løsninger for renovering av lukkingsanlegg

Mange frykter jordras fordi bekker som ble lagt i rør for flere tiår siden, flommer over og graver dype spor i terrenget ved kraftig nedbør.

Les mer ›

Sju grøftetips

I godt samarbeid med Magnar Ljønerholth og Landbrukskontoret i Aurskog-Høland arrangerte vi en grøftedemonstrasjon hos Erik Glende på Østby i Søndre Høland.

Les mer ›