Overflateforming og drenering

26.06.2016 (Oppdatert: 26.06.2016) Are Johansen

Store nedbørmengder er utfordrende fordi store vannmengder skal renne av på kort tid.  Selv små hindringer kan føre til oppstuving av vann og forsinket opptørking.  Så lenge nedbørsperiodene er kortvarige er ikke dette noe problem på lett gjennomtrengelig jord.  På leirjord, siltrik jord og myrjord kan selv små forsinkelser av opptørking føre til redusert  avling og avlingskvalitet. På alle jordtyper kan en slik oppdemming føre til erosjon når vannet skal videre.

Jevn overflateform er avgjørende for god drenering.  Derfor er det viktig å få til en jevnest mulig overflateform før tilsåing.  Selv  må ujevnheter skaper problemer i perioder med mye nedbør.  Slike forsenkninger gir redusert avlingsnivå og avlingskvalitet i alle kulturer.  I grasproduksjonen fører dette  til raskere uttynning i enga og større overvintringsskader.

 

Last ned vårt faktaark i PDF for enda flere tips og råd om overflateforming og drenering

 

Les mer:

Intet liv uten luft ingen luft uten kjærlighet

Intet liv uten luft

Jordarbeiding på myr

Kjenn din jord og bruk den riktig

Kjenn din jord

 

Tiltak

Tiltak:

  • Vedlikehold av sidekant der det er gjer-der i forbindelse med fornying av eng.
  • Markerte forsenkinger og grasdekte vannveier gjøres bredere mot kanten for å redusere vann-hastighet og gi bedre rensing.
  • Høsting av kantvegetasjon helt ut på kanten.
  • På arealer med tette jordarter og der grunnvannsnivået står høyt bør man unngå permanent kantvegetasjon mot kanaler.
  • Jevnt overflatefall mot skråninger og kan aler.  Bruk av gravemaskin til grov-arbeidet og slodd eller planskjær til finpuss. 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.