Eksempler og tips

26.06.2016 (Oppdatert: 26.06.2016)

Store nedbørmengder er utfordrende fordi store vannmengder skal renne av på kort tid.  Selv små hindringer kan føre til oppstuving av vann og forsinket opptørking.  Så lenge nedbørsperiodene er kortvarige er ikke dette noe problem på lett gjennomtrengelig jord.  På leirjord, siltrik jord og myrjord kan selv små forsinkelser av opptørking føre til redusert  avling og avlingskvalitet. På alle jordtyper kan en slik oppdemming føre til erosjon når vannet skal videre

 

Her kan du lese råd og tips til hvordan du kan unngå skader i din engFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.