Miljøvennlig drenering

26.06.2016 (Oppdatert: 26.06.2016)

Overflateforming og drenering henger nøye sammen.  Store nedbørmengder over kort tid eller lange perioder med nedbør fører til at vann blir stående i forsenkinger i terrenget.  Derfor er det viktig å sørge for gode løsninger.  Her finner du et faktark, presentasjon med bilder og flere fagartikler som omtaler emnet overflateforming og jordkunnskap.