Grøfting

09.07.2013 (Oppdatert: 04.03.2015) ,  Tor Gunnarson Homme

Vegleiing for dimensjonering og utforming av grøfter. Inneheld også forslag til praktiske løysingar av grøfting og nokre økonomiske overslag.